گاید سوپاپ 405 - گیت سوپاپ 405

گیت سوپاپ پژو ۴۰۵ با آلیاژ فسفر برنز با بالاترین کیفیت دارای ضمانت یکساله